EXOTA - Vranov nad Topľou

EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

EXOTA - záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva

                  OFICIÁLNE  STRÁNKY - ZO SZCH 'EXOTA' VRANOV NAD TOPĽOU

Vítame Vás !


Ako záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou predkladáme jednak svojím členom, ale aj širokej verejnosti - tieto webové stránky. Sme záujmovou dobrovoľnou organizáciou úzko sa špecializujúcou na chov exotického vtáctva a menej známych druhov vtákov, ktorú zastrešuje Slovenský zväz chovateľov. Sme základnou organizáciou Ślovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) s právnou subjektivitou, registrovanou na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.
Tieto webové stránky vznikli preto, aby všetci členovia ZO SZCH, ale hlavne chovatelia exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou a v jeho okolí, mali všetky potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej organizácie, ako aj o burzách, výstavách a pod.
.

VÝLET  NYÍREGYHÁZA  -  9. júla 2022
POZOR ZMENA:  ide o  jednodňový výlet

Nástup:
                  09.07.2022 o 5:00 hod. – Billa, Vranov n/T
                                   o 6:00 hod. – Michalovce
Program:  - podľa vlastného uváženia -
09.07.2022    – kúpalisko,   
návšteva ZOO   
Odchod domov:   o 18:00 hod.

Cena dopravy:
Členovia  –  ZDARMA,  rodinný príslušník – 15 EUR
Vstupné na kúpalisko a do ZOO si platí každý sám.V prípade záujmu o účasť na tomto výlete alebo o ďalšie informácie - zavolajte na telefónne číslo:  0902 143 512  (Jozef Krištan).

.
OZNAMY a INFORMÁCIE ZO SZCH EXOTA Vranov n. T.

 1. ZO SZCH EXOTA Vranov n. T. týmto oznamuje, že v obci Tovarné sa burzy budú konať,
  a to s platnosťou od 1. marca 2022. Najbližšia burza bude v nedeľu  8. mája 2022.
  Všetkým odporúčame dodržiavať hygienické opatrenia a mať nasadené aj ochranné rúško!

 2. Vážení chovatelia! Prosím všetkých členov, ktorí potrebujú krúžky na rok 2022 a doteraz
  si ich neobjednali, nech tak urobia čím skôr! Svoju objednávku môžete poslať aj SMS-kou na
  telefónne číslo 0902 143 512 (J. Krištanovi).
POZOR na vtáčiu chrípku !  


Zloženie výboru

ZO SZCH  EXOTA

Vranov nad Topľou:

 • podpredseda ZO: Uhrín Martin
 • hospodár ZO: Leľo Jozef
 • členovia výboru: Varga Jozef, Rada Dušan
   DOKUMENTY
   ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou
   z  výročnej členskej schôdze
   zo dňa  24.1.2020
   (JUNIOR vo Vranov n. T.)  

   Zvukové záznamy z účasti rádia REGINA
   na výstavách exotického vtáctva v Továrnom
   v r. 2016 a 2017.

    Napísali o nás ...  

   Videonahrávka zo seminára 8.6.2018  

   Takmer neuveriteľné...

      FOTOGALÉRIA    
   POMOC
   UTEČENCOM
   Z UKRAJINY

   Polovica zo zaplateného vstupného
   v hodnote 150 € bola poukazaná
   na charitu pre utečencov z Ukrajiny.
   Finančné prostriedky boli odoslané
   priamo na Gréckokatolícku faru
   vo Vyšnom Nemeckom
   ,
   kde každú noc
   prenocuje
   okolo 100 matiek s deťmi.
   .

   Radi uvítame akékoľvek pripomienky a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť obsah týchto stránok. Taktiež plánujeme prezentovať aj vaše chovateľské úspechy, ale aj nezdary. Myslíme si, že pri chove exotického vtáctva sa zíde každá rada. Aj negatívne skúsenosti môžu mnohým pomôcť v chove. Sme presvedčení, že tieto www stránky budú prínosom nielen pre členov a priateľov ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou, ale aj pre širokú verejnosť.

   .
   Návrat na obsah