Odborný seminár pre chovateľov exotického vtáctva - EXOTA - Vranov nad Topľou

Odborný seminár pre chovateľov exotického vtáctva - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Odborný seminár pre chovateľov exotického vtáctva

S E M I N Á R
CHOVATEĽOV EXOTICKÉHO VTÁCTVA


Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov „EXOTA“ Vranov nad Topľou zorganizovala dňa 9.6.2018 v reštaurácii "Junior" v kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou pre chovateľov exotického vtáctva na Slovensku odborný seminár s veľmi bohatým programom.

Na seminári prednášali špičkoví odborníci v chove vtáctva zo Slovenska aj z Česka, ktorí si s dostatočným predstihom vopred pripravili svoje prezentácie.

Náš veterinárny expert na exotické vtáctvo, MvDr. Uhrín Martin a prednosta kliniky MvDr. Molnár Ladislav Phd. z Veterinárnej univerzity Košice, poukázali nielen na časté chovateľské chyby, ale aj na to, ako im možno predchádzať.

Problematiku označovania vtáctva podľa zákona vysvetlil Ing. Anton Oláh, odborný radca z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.

Skryté zákutia rozmnožovania a genetiky prítomným účastníkom seminára vysvetlil RNDr. Ondrej Molčan.

Do tajov a problémov chovu aratingy žltej a kaktusovej nás zasvätil JUDr. Mgr. Ján Sojka.

Bývalý vedec a dietológ MvDr. Sviatko Peter ozrejmil účastníkom seminára chyby pri kŕmení našich operencov.

Dlhoročný chovateľ kanárikov z Kežmarku a člen celoslovenskej komisie chovateľov exótov, Karol Podolinský, poukázal zasa na ťažkosti organizovaného chovu a výstavníctva v Slovenskom zväze chovateľov. Pán Podolinský odprezentoval organizačnú štruktúru SZCH, ale aj históriu i súčasnosť KCHFKaK na SK.  Informáciu o tomto seminári konanom vo Vranove nad Topľou zverejnil p. Podolinský aj na webstránke www.kanarikyklub.com.

Seminár mal vysokú úroveň pokiaľ ide o jeho zabezpečenie, priebeh i odbornú úroveň. Čo je však najpodstatnejšie, všetky tieto bohaté informácie istotne budú môcť využiť účastníci seminára pre zlepšenie vlastných chovov exotického vtáctva.

Niekoľko záberov zachytili fotoobjektívom František Šalantay, Ing. Sobota JurajPrezentácie rečníkov (tak ako boli na premietacom plátne)
Prednákupné vyšetrenie vtákov
 
Endoscopic evaluation of reproductive organs in exotic birds

Pôsobnosť Okresného úradu v rámci zákona č. 15/2005 Z. z.

Veterinárna problematika loriov v chove papagájov

Vplyv voliér k infekčným ochoreniam

Genetika kanárikov

Chov exotického vtáctva a kanárikov na Slovensku,
KCHFKaK na SK  

+  videozáznam prednášjúcich

+  malá fotogaléria  na stiahnutie
Videozáznam zo seminára
- zo dňa 9.6.2018

Návrat na obsah