EXOTA - Vranov nad Topľou

EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

EXOTA - záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva

                  OFICIÁLNE  STRÁNKY - ZO SZCH 'EXOTA' VRANOV NAD TOPĽOU


Vítame Vás !

   Ako záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou predkladáme jednak svojím členom, ale aj širokej verejnosti - tieto webové stránky. Sme záujmovou dobrovoľnou organizáciou úzko sa špecializujúcou na chov exotického vtáctva a menej známych druhov vtákov, ktorú zastrešuje Slovenský zväz chovateľov. Z právneho hľadiska sme základnou organizáciou Ślovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) s právnou subjektivitou, registrovanou na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.
    Tieto webové stránky vznikli preto, aby všetci členovia ZO SZCH, ale hlavne chovatelia exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou a v jeho okolí, mali všetky potrebné informácie o činnosti a aktivitách tejto organizácie, ako aj o burzách, výstavách a pod.  Prednosťou www stránok je skutočnosť, že tieto informácie si môže každý sledovať či už v pohodlí domova alebo aj prostredníctvom mobilov (s prístupom na web).
ZÁZNAMY
ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou
z výročnej členskej schôdze
z  25.1.2019
sú zverejnené na tejto stránke:
  

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou Vás týmto informuje, že BURZA Tovarné bude v máji 2019
až druhú nedeľu – t. j.  12. mája 2019.
Predseda ZO  - Jozef Krištan
BURZA - TOVARNÉ
pokračuje podľa pôvodného plánu.
Srdečne ste vítaní !  
AKTIVITY  
ZO SZCH  'EXOTA'  
VRANOV NAD TOPĽOU
v súlade s Plánom práce:


  • Burza MONOR Budapešť
  • Burza Přerov  
  • Výstava Trenčianska Turná  
  • EXOTA Olomouc
  • Burza zvierat - Nitra   
  • Burza Kroměříž a Týniště nad Orlicí  
  • Seminár Kálnica - 6/2019  

    FOTOGALÉRIA    
z minulých aktivít     

KRIŠTAN  JOZEF   

 • predseda ZO SZCH
  EXOTA  Vranov nad Topľou

 • chovateľ  exotického  vtáctva

  
  Zloženie výboru ZO SZCH
  EXOTA Vranov nad Topľou
:

 • predseda ZO: Krištan Jozef

 • podpredseda ZO: Uhrín Martin
 • hospodár ZO: Leľo Jozef
 • členovia výboru:

      Varga Jozef, Rada Dušan

Zvukové záznamy z účasti rádia REGINA
na výstavách exotického vtáctva v Továrnom
v r. 2016 a 2017.

 Napísali o nás ...  

POZVÁNKA
Pozývame Vás na XIV. Medzinárodný seminár
chovateľov papagájov - Kálnica 2019
PDF:          WORD:  
.
PRIHLÁŠKA
na výstavu
exotického vtáctva
TOVARNÉ  
4.-6.10.2019  
- WORD:    
- PDF:
Pozor - ZMENA  dátumu !
BURZA ZVIERAT NITRA  
bude už 18.08.2019
Volajte:  0905 033 272
- Ing. Uhrínovi
alebo 0902 597 416 - LeľoviNáš priateľ  
Štefan  ČONKA

zomrel len 2 dni
pred svojou
päťdesiatkou


.
ZO SZCH EXOTA Vranov n. T. pre svojich členov a účastníkov BURZY - AGROKOMPLEX NITRA
v hale pre predaj exótov prenajala na obdobie 1 roka (od septembra 2018 do decembra 2019)
výstavný stôl s číslom A 346, ktorý je označený názvom "EXOTA VRANOV n. T."  
Burza v Nitre sa koná každú štvrtú nedeľu v mesiaci.  Preukaz si môžete vytlačiť:

Radi uvítame akékoľvek pripomienky a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť obsah týchto stránok. Taktiež plánujeme prezentovať aj vaše chovateľské úspechy, ale aj nezdary. Myslíme si, že pri chove exotického vtáctva sa zíde každá rada. Aj negatívne skúsenosti môžu mnohým pomôcť v chove. Sme presvedčení, že tieto www stránky budú prínosom nielen pre členov a priateľov ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou, ale aj pre širokú verejnosť.

.
Návrat na obsah