EXOTA - Vranov nad Topľou

EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

EXOTA - záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva

                  OFICIÁLNE  STRÁNKY - ZO SZCH 'EXOTA' VRANOV NAD TOPĽOU

Vítame Vás !


Ako záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou predkladáme jednak svojím členom, ale aj širokej verejnosti - tieto webové stránky. Sme záujmovou dobrovoľnou organizáciou úzko sa špecializujúcou na chov exotického vtáctva a menej známych druhov vtákov, ktorú zastrešuje Slovenský zväz chovateľov. Sme základnou organizáciou Ślovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) s právnou subjektivitou, registrovanou na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.
Tieto webové stránky vznikli preto, aby všetci členovia ZO SZCH, ale hlavne chovatelia exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou a v jeho okolí, mali všetky potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej organizácie, ako aj o burzách, výstavách a pod.
.
Oznam pre predajcov Tovarnianskych trhov (burza)

Od 01.10.2022 je nové rozmiestnenie predajných miest z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov trhov.
Burza exotického vtáctva bez zmeny v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.
Predaj kŕmnych zmesí sa uskutoční pred budovou bývalej materskej školy.
Predaj zvierat (sliepky, zajace...), výnimočne aj kŕmne zmesi sa uskutoční v areáli bývalej materskej školy (pevný podklad).
Na ceste pred vstupom do areálu ZŠ s MŠ Tovarné (vstupná brána) sa uskutoční predaj rozličného tovaru.
Predaj v areáli zdravotného strediska je bez zmeny (predaj kvetov, sadeníc, ovocia zeleniny, rozličný tovar a potraviny) + medovina.

Upozorňujeme predajcov, že sú povinní sa riadiť pokynmi organizátorov.
Vyhradené miesta v tomto období nie sú. Možnosť rezervovať miesta vopred v jednotlivých sektoroch je možné len po telefonickom nahlásení pred konaním trhov do piatka 10:00 hod. Rezervácia prebieha formou postupného obsadzovania, nie preskakovania. Kto nebude mať vopred rezervované miesto, v deň konania bude predávať na voľných, organizátorom pridelených miestach.
Rezervácia nie je podmienkou predaja, podmienkou je mať potrebnú dokumentáciu a povolenie na predaj od obce Tovarné na aktuálny kalendárny rok.

VÝSTAVA  ZVIERAT
A  EXOTICKÉHO  VTÁCTVA


Oblastný výbor Slovenského zväzu
chovateľov Vranov nad Topľou
v dňoch 14.-16. októbra 2022

zorganizoval výstavu zvierat
- králikov, hydiny, holubov
a exotického vtáctva
v Spojenej škole Čaklov
v hale odbornej výchovy.


Viď video:  

OZNAMY a INFORMÁCIE ZO SZCH EXOTA Vranov n. T.


 1. ČLENSKÁ SCHÔDZA sa uskutoční v piatok 12.7.2024 o 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Vranove n. T.

 2. Vážení chovatelia! Prosím všetkých členov, ktorí potrebujú krúžky a doteraz si ich neobjednali, nech tak urobia čím skôr! Svoju objednávku môžete poslať aj SMS-kou na telefónne číslo  0902 143 512 (J. Krištan).
Dôležitý OZNAM:

Najbližšie BURZY v Továrnom
v mesiaci  
júl a august 2024
N E B U D Ú
(z technických príčin)

Zvukové záznamy z účasti rádia REGINA
na výstavách exotického vtáctva v Továrnom
v r. 2016 a 2017.

 Napísali o nás ...  

Videonahrávka zo seminára 8.6.2018  

Takmer neuveriteľné...

   FOTOGALÉRIA    


Zloženie výboru

ZO SZCH  EXOTA

Vranov nad Topľou:

 • podpredseda ZO: Uhrín Martin
 • hospodár ZO: Leľo Jozef
 • členovia výboru: Varga Jozef, Rada Dušan
   POMOC
   UTEČENCOM
   Z UKRAJINY

   Polovica zo zaplateného vstupného
   v hodnote 150 € bola poukazaná
   na charitu pre utečencov z Ukrajiny.
   Finančné prostriedky boli odoslané
   priamo na Gréckokatolícku faru
   vo Vyšnom Nemeckom
   ,
   kde každú noc
   prenocuje
   okolo 100 matiek s deťmi.
   .

   Radi uvítame akékoľvek pripomienky a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť obsah týchto stránok. Taktiež plánujeme prezentovať aj vaše chovateľské úspechy, ale aj nezdary. Myslíme si, že pri chove exotického vtáctva sa zíde každá rada. Aj negatívne skúsenosti môžu mnohým pomôcť v chove. Sme presvedčení, že tieto www stránky budú prínosom nielen pre členov a priateľov ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou, ale aj pre širokú verejnosť.

   .
   Návrat na obsah