EXOTA - Vranov nad Topľou

EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

EXOTA - záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva

                  OFICIÁLNE  STRÁNKY - ZO SZCH 'EXOTA' VRANOV NAD TOPĽOU


Vítame Vás !

   Ako záujmové združenie chovateľov exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou predkladáme jednak svojím členom, ale aj širokej verejnosti - tieto webové stránky. Sme záujmovou dobrovoľnou organizáciou úzko sa špecializujúcou na chov exotického vtáctva a menej známych druhov vtákov, ktorú zastrešuje Slovenský zväz chovateľov. Z právneho hľadiska sme základnou organizáciou Ślovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) s právnou subjektivitou, registrovanou na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.
    Tieto webové stránky vznikli preto, aby všetci členovia ZO SZCH, ale hlavne chovatelia exotického vtáctva v regióne Vranov nad Topľou a v jeho okolí, mali všetky potrebné informácie o činnosti a aktivitách tejto organizácie, ako aj o burzách, výstavách a pod.  Prednosťou www stránok je skutočnosť, že tieto informácie si môže každý sledovať či už v pohodlí domova alebo aj prostredníctvom mobilov (s prístupom na web).


ZÁZNAMY
ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou
z výročnej členskej schôdze
z  26.1.2018
sú zverejnené na tejto stránke:

BURZA - TOVARNÉ
pokračuje podľa pôvodného plánu.
Srdečne ste vítaní !  
Pre členov ZO SZCH
a pozvaných hostí sa dňa
09.06.2018  uskutočnil

ODBORNÝ SEMINÁR
chovateľov exotického vtáctva

    

  
  Zloženie výboru ZO SZCH
  EXOTA Vranov nad Topľou
:

  • predseda ZO: Krištan Jozef

  • podpredseda ZO: Uhrín Martin
  • hospodár ZO: Leľo Jozef
  • členovia výboru:

      Varga Jozef, Piatnička Ján

KRIŠTAN  JOZEF   

  • predseda ZO SZCH
    EXOTA  Vranov nad Topľou

  • chovateľ  exotického  vtáctva

Zvukové záznamy z účasti rádia REGINA na výstavách exotického vtáctva v Továrnom v r. 2016 a 2017.

 Napísali o nás ...  

Uplynulý víkend sa z kultúrneho domu v obci Tovarné ozýval spev rôznych anduliek, farebných kanárikov, papagájov i ďalších druhov exotického vtáctva. Celkovo 34 chovateľov z celého východného Slovenska sa stretlo už na tradičnej výstave exotického vtáctva. Išlo o vyvrcholenie chovateľskej sezóny a celoročných burzových výstav, ktoré sa každú prvú nedeľu v mesiaci konajú práve v miestnom kultúrnom dome. Ako to na výstave najrôznejších druhov exotického vtáctva v Tovarnom vyzeralo, priblížil Lívii Godovej predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov Exota Vranov Jozef Krištan.
.
P O Z V Á N K A
 ZO SZCH ‘EXOTA‘ VRANOV N. T. organizuje ZÁJAZD do ČR v dňoch  13.-14. októbra 2018
na výstavu exotického vtáctva v Olomouci, spojenú s návštevou burzy v Přerově (čítaj viac... )
.
ZO SZCH EXOTA Vranov n. T. pre svojich členov a účastníkov BURZY - AGROKOMPLEX NITRA
v hale pre predaj exótov prenajala na obdobie 1 roka (od septembra 2018 do decembra 2019)
výstavný stôl s číslom A 346, ktorý je označený názvom "EXOTA VRANOV n. T."  
Burza v Nitre sa koná každú štvrtú nedeľu v mesiaci.  Preukaz si môžete vytlačiť:

Radi uvítame akékoľvek pripomienky a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť a skvalitniť obsah týchto stránok. Taktiež plánujeme prezentovať aj vaše chovateľské úspechy, ale aj nezdary. Myslíme si, že pri chove exotického vtáctva sa zíde každá rada. Aj negatívne skúsenosti môžu mnohým pomôcť v chove. Sme presvedčení, že tieto www stránky budú prínosom nielen pre členov a priateľov ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou, ale aj pre širokú verejnosť.

.
Návrat na obsah