BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

BURZA - Tovarné, okr. Vranov nad Topľou


BURZA - TOVARNÉ

sa obvykle koná vždy v prvú nedeľu v mesiaci.

Z dôvodu protipandemických opatrení budeme
termín burzy zverejňovať na hlavnej stránke.

B U R Z Y    T o v a r n é
Rozpis služieb bude doplnený neskôr.

Organizačné pokyny

ČAS konania burzy:


Začiatok burzy:

  • v mesiacoch apríl - október o 6:00 hod.

  • v mesiacoch november - marec o 7:00 hod.


Koniec burzy:  o 10:00 hod.


VSTUPNÉ a PARKOVNÉ:


- služba organizuje výber vstupného

Výber vstupného:
- bez poplatku: deti a obyvatelia obce Tovarné (ktorí majú preukaz)

Parkovanie áut:

- podľa pokynov služby (s označenou reflexnou vestou)Povinnosti vedúceho služby:


- na začiatku burzy prevziať vstupenky, pečiatky a kľúče od p. Mičku;
- tržbu
odovzdať hospodárovi ZO;
- vyžadovať označenie služby reflexnými vestami a preukazmi organizátorov;
- pripraviť stanovište služby;
- podľa potreby - zabezpečiť prípadnú náhradu službukonajúceho.


Právomoci vedúceho služby:

- vedúci služby kontroluje priebeh burzy podľa štatútu burzy, postupovať v súlade so štatútom, ktorý bude zverejnený aj pre návštevníkov (na vhodnom mieste);
- vedúci služby organizuje parkovanie áut účastníkov burzy v spolupráci s členmi služby (viď rozpis), prípadne v spolupráci aj s políciou;
- vedúci služby
na burze zastupuje predsedu ZO v prípade návštevy polície, štátnej potravinovej a veterinárnej správy, daňového úradu a pod.

Len pre vnútornú potrebu členov ZO !


Poučenie pre predajcu na burze exotického vtáctva a drobných zvierat v TOVARNOM


... je v kompetencii Obecného úradu v Tavarnom.=============================================================Príloha:   Platná zmluva s Obecným úradom Tovarné  -


Návrat na obsah